Đại diện ban ngành đọc thư chúc tết nhà giáo 20-11

Phát biểu của đại diện ban ngành xã

Phát biểu của thầy hiệu trưởng nhân ngày nhà giáo Việt nam

Sinh hoạt giữa giờ