Hệ thống nhà lưới che mát cho học sinh học giờ thể dục

Đại diện ban ngành đọc thư chúc tết nhà giáo 20-11

Phát biểu của đại diện ban ngành xã

Phát biểu của thầy hiệu trưởng nhân ngày nhà giáo Việt nam